กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3

📣 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3

🎈 ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4

——————————

💡 สำหรับ..นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65)

“ความเครียด ซึมเศร้า กับ การสร้างภูมิความรักในวัยเรียน”

🗓 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

⏰ 08.30 – 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.

– นักศึกษาคณะครุศาสตร์

– นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี

– นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

⏰ รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.

– นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

———————————-

💡 สำหรับ..นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64)

“ทักษะ Soft skills ในการใช้ชีวิตประจำวัน”

🗓 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

⏰ 08.30 – 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.

– นักศึกษาคณะครุศาสตร์

– นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี

⏰ รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.

– นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

– นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

———————————

* การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย