ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏและพิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ” ประจำปี 2565

📣 📣 📣 องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏและพิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ” ประจำปี 2565

📅 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 🕓 เวลา 16.00 – 18.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
📌 โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในห้องใดก็ได้ต่อไปนี้
ห้องที่ 1 🖥 https://link.bsru.ac.th/Rajabhat01
Meeting ID : 962 9539 4639
Passcode : 141414
ห้องที่ 2 🖥 https://link.bsru.ac.th/Rajabhat2
Meeting ID : 969 7104 0542
Passcode : 141414
ห้องที่ 3 🖥 https://link.bsru.ac.th/Rajabhat3
Meeting ID : 989 1437 9802
Passcode : 141414
ห้องที่ 4 🖥 https://link.bsru.ac.th/Rajabhat4
Meeting ID : 922 6199 8843
Passcode : 141414


โปรดตั้งชื่อในการเข้าร่วมเป็น “รหัสนักศึกษา”+”ชื่อตนเอง”
เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีตรวจไม่พบกิจกรรม
🔖 นักศึกษาที่เข้าร่วมทำการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
จะได้รับกิจกรรมหมวด “วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ระบบจะทำการเพิ่มกิจกรรมให้อัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ประมาณ 15 วันทำการ

We use cookies to improve your experience and performance on our website.