ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 (BSRU Virtual Run 2022)

🏅🏅🏅 กิจกรรมดีๆ…เพื่อสุขภาพที่ดี
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3
BSRU Virtual run 2022
พร้อมร่วมลุ้นชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลการแข่งขันครบตามระยะทาง)
—-
รับสมัครแล้วตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

สมัครได้ที่ : http://vrun.dsad.bsru.ac.th
—-
ระยะทางการวิ่งประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ส่งผลวิ่ง
2. Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร
3. ระยะทาง 10 กิโลเมตร
4. ระยะทาง 40 กิโลเมตร
5. ระยะทาง 100 กิโลเมตร
—-
ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :
สำหรับบุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า และบุคลากรบ้านสมเด็จฯ ค่าสมัคร 400 บาท
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่าสมัคร 300 บาท
—-
ติดต่อสอบถามได้ที่ : http://www.facebook.com/bsru.run2019
โทร : 02-473-7000 ต่อ 1018
02-473-7000 ต่อ 1313
เบอร์ตรง 080-098-3372

We use cookies to improve your experience and performance on our website.