ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565- นายกองค์การนักศึกษา- นายกสโมสรนักศึกษา (ประจำคณะ/วิทยาลัย)

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.ผ่าน Application BSRU APP

ดาวน์โหลด Application ได้ที่ระบบ Android https://link.bsru.ac.th/bsruappandroid

ระบบ iOS https://link.bsru.ac.th/bsruappiosและลงทะเบียนเข้าใช้งาน Application โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยกิจกรรมเลือกนายกองค์การนักศึกษา ได้รับ กิจกรรม #เลือกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรมและเลือกนายกสโมสรนักศึกษา ได้รับกิจกรรมระดับคณะ อีก 1 กิจกรรม (ตามประกาศ ของแต่ละคณะ)

***นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม นี้ได้ทุกคน***

ที่มา : https://www.facebook.com/dsad.bsru/posts/5944573585569821

We use cookies to improve your experience and performance on our website.