มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นายอดิศร เนียมแก้ว นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว นักวิชาการศึกษา และนายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว นายกองค์การนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาติบ้านเมือง และเป็นประเพณีสืบเนื่องกันเป็นประจำทุกปี