รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

รับสมัครตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ติดต่อ ผศ. จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (อ.ส้ม) 096-145-5695

และสมัครตาม Link สมัครนักกีฬา ในระบบของสำนักกิจการนักศึกษา

https://dsad.bsru.ac.th/sport