สำนักกิจการนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2565 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์สุขภาพจิตที่13 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2565 โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาประธานในพิธีเปิด โดยมีรศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธีเปิดและร่วมชมบูธกิจกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตก่อให้เกิดองค์ความรู้ และเพื่อสื่อสารนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายในงานมีบูธ (Telepsychiatry)ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา บูธ AI บูธ VR โดยความร่วมมือจากบริษัท Ever Medical Technology ที่ได้ร่วมลงนามพัฒนานวัตกรรม บริการจิตเวชและสุขภาพจิตผ่านกลไกของ Metaverse บูธBiofeedback บูธเซียมซีความสุข บูธประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental Health Check in โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
We use cookies to improve your experience and performance on our website.