สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมการจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพจิตพิชิตสภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมการจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพจิตพิชิตสภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะพูดคุยกับนึกศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม และ ผศ.ดร.ชลพร กองคำ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ นักศึกษา ทั้ง 2 วัน นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
We use cookies to improve your experience and performance on our website.