🎧 ร่วมฟังวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสร แต่ละคณะ

🎧 ร่วมฟังวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสร แต่ละคณะ

#สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
https://youtu.be/TndmwqZecS0


#สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://youtu.be/timFqBEgTL4


#สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
https://youtu.be/hY1HSojyq6E


#สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://youtu.be/hlls2AbmM7g


#สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี
https://youtu.be/qU_RGojv9yM


#สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://youtu.be/JrM6T3P1-3I

“เลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ผ่าน Application BSRU APP
ดาวน์โหลด Application ได้ที่
ระบบ Android https://link.bsru.ac.th/bsruappandroid
ระบบ iOS https://link.bsru.ac.th/bsruappios
และลงทะเบียนเข้าใช้งาน Application โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบทะเบียนมหาวิทยาลัย

We use cookies to improve your experience and performance on our website.