📌การประกวดพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสรรค์ปณิธานมหาบุรุษรัตโนดมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

การประกวดพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสรรค์ปณิธานมหาบุรุษรัตโนดมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

เนื่องวันวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วันพฤหัสที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ เวทีกลาง อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา