📍 สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสังข์กระจายวรวิหาร ในการเจริญพุทธมนต์ โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม พร้อมด้วย ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญ ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2m

We use cookies to improve your experience and performance on our website.