📣พบกับกิจกรรม จุดประกายแบ่งปันความรู้ในการทำงานระหว่างเรียน พัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่การทำงาน และ Job Fair 2022 : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61)

📣📣📣 พบกับกิจกรรม จุดประกายแบ่งปันความรู้ในการทำงานระหว่างเรียน พัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่การทำงาน และ Job Fair 2022 : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61)พบกับวิทยากรรับเชิญ : “หนูเล็ก” ทิฐินันท์ แสนหล้า นักแสดงช่อง one ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างอาชีพระหว่างเรียนด้วยตนเอง

————————————————————–

📅 วันที่ 28 เมษายน 2565

🕓 เวลา 09.00 – 12.00 น.

🚪 ห้องที่ 1💻 Meeting ID : 562 224 0423

🔑 Passcode : 112211🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim_r1

🚪 ห้องที่ 2💻 Meeting ID : 931 8823 3708

🔑 Passcode : 112211🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim_r2

We use cookies to improve your experience and performance on our website.