📣 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษา

📣 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์นักศึกษา ” โครงการ​ช่วยเหลือนักศึกษาให้งานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา​ 2565 ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 – 15.00 น.

* ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

We use cookies to improve your experience and performance on our website.