📣 สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ร่วมกิจกรรม “จุดประกาย แบ่งปันความรู้ในการทำงานระหว่างเรียน พัฒนาบุคคลิภาพก่อนเข้าสู่การทำงาน ปัจฉิมเทศนักศึกษา และ Job Fair 2022”

📣 📣 📣 สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ร่วมกิจกรรม “จุดประกาย แบ่งปันความรู้ในการทำงานระหว่างเรียน พัฒนาบุคคลิภาพก่อนเข้าสู่การทำงาน ปัจฉิมเทศนักศึกษา และ Job Fair 2022”

📅 วันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

🔖 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📅 วันที่ 27 เมษายน 2565 🕓 เวลา 09.00 – 12.00 น.
💻 Meeting ID : 562 224 0423
🔑 Passcode : 112211

🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim1

🔖 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ทุกคณะ
📅 วันที่ 28 เมษายน 2565 🕓 เวลา 09.00 – 12.00 น.
🚪 ห้องที่ 1
💻 Meeting ID : 562 224 0423
🔑 Passcode : 112211
🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim_r1
🚪 ห้องที่ 2
💻 Meeting ID : 931 8823 3708
🔑 Passcode : 112211
🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim_r2
🔖 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
📅 วันที่ 28 เมษายน 2565 🕓 เวลา 13.30 – 16.00 น.
💻 Meeting ID : 562 224 0423
🔑 Passcode : 112211

🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim2

🔖 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔖 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
📅 วันที่ 29 เมษายน 2565 🕓 เวลา 09.00 – 12.00 น.
💻 Meeting ID : 562 224 0423
🔑 Passcode : 112211

🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim3

📌 โปรดตั้งชื่อในการเข้าร่วมเป็น “รหัสนักศึกษา”+”ชื่อตนเอง”
เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีตรวจไม่พบกิจกรรม
📌 นักศึกษาต้องอยู่ในระบบ Zoom Meeting ไม่น้อยกว่า 70% จากเวลาทั้งหมดของกิจกรรมนั้นๆ
🔖 นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องทำการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
จะได้รับกิจกรรมหมวด “บังคับมหาวิทยาลัยและบังคับคณะ”
ระบบจะทำการเพิ่มกิจกรรมให้อัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ประมาณ 15 วันทำการ

We use cookies to improve your experience and performance on our website.