📣 📣 ตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)
และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ที่ยังไม่ตรวจสุขภาพ

📣📣 ตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)
และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ที่ยังไม่ตรวจสุขภาพ
…………………………………………………………………………………….
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
รอบเช้า เวลา 08.30 – 11.00 น.
– นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (รวมหลักสูตร ค.บ. ทุกสาขาวิชา)
– นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี
– นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
————————————————————
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.
– นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
– นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
————————————————————-
การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
หมายเหตุ : นักศึกษาชาย ไม่ต้องผูกเนคไทด์
นักศึกษาหญิง ไม่ต้องติดเข็มที่หน้าอก ไม่ต้องติดตุ้งติ้ง
ไม่ต้องสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะที่คอ

We use cookies to improve your experience and performance on our website.