🔔กำหนดการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2545 ประจำปี 2566

🔔 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2545 ประจำปี 2566 ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มบส. ได้ที่ https://www.facebook.com/army.bsru

We use cookies to improve your experience and performance on our website.