🔔ขอเชิญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างวิศวกรสังคมและทักษะการเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ 21

📣📣 ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการสร้างวิศวกรสังคมและทักษะการเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ 21 เตรียมพบกับ โค้ชวิศวกรสังคม จากพี่ๆ ผู้นำนักศึกษา และร่วมสนุกกับฐานกิจกรรม ร่วมชิงของรางวัลอีกมากมาย

——————————————-

📌 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

# ช่วงเช้า เวลา 07.30 – 12.00 น. : คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี

#ช่วงบ่าย เวลา 12.00 – 16.00 น. : คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

การแต่งกาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 การแต่งกายชุดนักศึกษาปกติ

#วิศวกรสังคม

#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

——

หมายเหตุ : น้องๆ เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเผื่อทำกิจกรรม และเน้นนำสัมภาระมาให้สะดวกในการเคลื่อนที่

——

We use cookies to improve your experience and performance on our website.