ข่าวประชาสัมพันธ์งานกีฬาและสันทนาการ

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU
ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา17.00 -18.00น. ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้องสุริยะ 2

ติดตามข่าวสารโยคะเพื่อสุขภาพBSRU ได้ที่ https://www.facebook.com/โยคะ BSRU 

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย)

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย) BSRU Fitness Center เปิดให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ณ ห้อง BSRU Fitness Center อาคาร 1 ชั้น 3
รายละเอียดการสมัครสมาชิก (สมัครฟรี)
ค่าบริการสำหรับสมาชิก 20 บาท/ครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/BSRU Fitness Center 

โครงสร้างการบริหารงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)