🏬 ที่ตั้งสำนักงาน

  อาคาร 1 ชั้น 2M

  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

📞 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 

📠 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302

🌏 เว็บไซต์ : https://sa.bsru.ac.th 

📨 E-mail : sa@bsru.ac.th