ที่ตั้งสำนักงาน

  • อาคาร 1 ชั้น 2M
  • สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  • 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300 , 1301 โทรสาร 0-2473-7000 ต่อ 1302
  • เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th  
  • E-mail : dsad.bsru.ac.th@gmail.com