📌 งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ขอเลื่อนการตรวจสุขภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสนักศึกษา 64)

📌 งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ขอเลื่อนการตรวจสุขภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสนักศึกษา 64)
จากวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ออกไปก่อน
โดยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
————————————–

We use cookies to improve your experience and performance on our website.