📍มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเลื่อน..การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ BSRU App

📢 ประกาศ..มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเลื่อน..การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบ BSRU App จากเดิม🗓 เป็นวันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2565ขออภัยในความไม่สะดวก….