นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ากลุ่ม Line Open Chat เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

สแกน QR Codeหรือลิงค์ https://link.bsru.ac.th/SABSRU65

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สแกน QR Codeหรือลิงค์ https://link.bsru.ac.th/SABSRU65

เข้ากลุ่ม Line Open Chat โดย ตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 10 หลัก เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1300 – www.facebook.com/dsad.bsru – https://sa.bsru.ac.th

We use cookies to improve your experience and performance on our website.