LINE OpenChat SA2567

สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกลุ่มโอเพนแชท STUDENT BSRU 2567

1.สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกลุ่มโอเพนแชท STUDENT BSRU 2567 ขอความร่วมมือให้นักศึกษา ตั้งชื่อในห้องแชทนี้เป็นรหัสนักศึกษาของตนเอง เช่น67XXXXXXXXX_BSRU เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลภายนอกหรือมิจฉาชีพที่เข้ามาหาผลประโยชน์หรือหลอกลวงศึกษา อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวนักศึกษาเอง

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาต้องตั้งชื่อก่อนเข้าร่วม โอเพนแชท STUDENT BSRU 2567ระบบจะให้ระบุรหัสนักศึกษา ครั้งที่ 1 ให้ใส่รหัสนักศึกษา 67XXXXXXXXX เท่านั้น

2. และครั้งที่ 2 ระบบจะให้ตั้งชื่อในห้องแชท ขอให้ระบุเป็นรหัสนักศึกษาอีกครั้ง เช่น 67XXXXXXXXX เพื่อให้ระบบตรวจสถานะการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอนุมัติเข้ากลุ่ม ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

3.หากไม่ทราบรหัสนักศึกษา สามารถตรวจสอบได้ที่ http://202.29.54.207/dev3/admission/payment.php (รหัสนักศึกษาจะมีทั้งหมด10 หลักซึ่งจะขึ้นต้นด้วย 67……..)

 – คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าร่วมกลุ่มโอเพนแชท STUDENT BSRU 2567 –