กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ

เรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปี 2567—-วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.โดยท่านสามารถตอบแบบประเมินได้ที่ลิงก์
https://forms.gle/hQd7piTrS4WmbHW38

ฝ่ายประเมินผลกิจกรรมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

ดูน้อยลง