ด่วน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ งานวิ่งผ่าเมืองฯ เข้าร่วมกลุ่ม LINE

📢📢📢💬ด่วน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครงานวิ่งผ่าเมือง ครั้งที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่ คืนวันที่ 2 ถึง เช้า วันที่ 3 ธันวาคม 2566) ให้เข้า LINE เพื่อติดตามข่าวสารและประชุมนัดหมายงาน ได้ที่ Link : https://link.bsru.ac.th/run6