แสดงความยินดีกับนักกีฬา ยูยิตสู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสรา วิทยุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการวัดประเมินเเละวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู JU-JITSU THAILAND CHAMPIONSHIP 2024″ ประเภท Fighting System รุ่นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

—-

#BSRUAnnouncementมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสรา วิทยุ #BSRUNews