โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU
ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา17.00 -18.00น. ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้องสุริยะ 2

ติดตามข่าวสารโยคะเพื่อสุขภาพBSRU ได้ที่ https://www.facebook.com/โยคะ BSRU