นักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล คว้ารางวัลชมเชย การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
นักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

จากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 นักศึกษาได้เผยแพร่ รูปแบบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของชมรมนักศึกษา กำกับดูแลโดยองค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ผลการประกวด นักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล “ชมเชย” จากการประกวดครั้งนี้