ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


📍 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

—————

สามารถสแกน QR Code หรือ https://sa.bsru.ac.th/calendar-2567

—————

* หมายเหตุ

1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมรวมถึง วัน เวลา ตามความเหมาะสม

2. วันหยุดราชการ ประจำปี 2567-2568 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นให้ถือการประกาศของทางราชการ หรือรัฐบาลเป็นหลัก

May be an image of 3 people and text that says "កច มหาวิท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า เจ้า BS २ण ประกาศ การเตรียมความพร้อม สู่การเป็นนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถสแกน QR Code หรือ https://a.bsru.c.th/calendar-25 2567 หมายเหต 1. อาจปกรปลอน่ปลสปโนบนาร้จ้ต้ต เวลา ตามความเหมาะสม 2 วันหยุดราชการป ประจาบ 2567 2568 อาจบีการเปลี่ยนแปลง วะนิ้นให้กือการประาตของทาจราช หรือรัฐบาลเบินหลัก ออกแบบโดย: สำนักกิจการนักศึกษา"