อบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และทักษะการเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และทักษะการเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ 21

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ หอประชุมสุริยมณฑล (141) 📌 ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย 📌

เวลา 08:00 – 17:30 น.

คณะที่เข้าร่วม ” รอบเช้า ” ☀️

เวลา 08:00 – 12:30 น.

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะที่เข้าร่วม ” รอบบ่าย ” ☀️

เวลา 13:00 – 17:30 น.

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คณะวิทยาการการจัดการ

3. วิทยาลัยการดนตรี

👚 การแต่งกาย ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใส่เสื้อพละของมหาวิทยาลัย และกางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว

❕ ( ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีเสื้อพละของมหาวิทยาลัยสามารถใส่เสื้อยืดสีขาวมาได้ )

📢 รับสมัครผู้ที่มีจิตอาสา ต้องการที่จะช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มาเป็น จิตอาสา Volunteer วิศวกรสังคม (รับจำนวนจำกัด)

มาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลน้อง ๆ โดยรับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

📌 โดยจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา 📌

#องค์การนักศึกษา#มบส