ขยายเวลา >>> สำหรับการรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม บัณฑิต สามารถทำการรายงานตัวและชำระเงิน
ผ่าน Application “BSRU App”
ได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2566
*** สำหรับบัณฑิตที่รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว
สามารถตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต BSRU
ได้ที่ >>>> https://info.bsru.ac.th/graduate
โดยสถานะการชำระค่ารายงานตัวบัณฑิต จะแสดงผ่านเว็บไซต์ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน
บัณฑิตจะต้องทำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน BSRU APP เป็นรูปติดบัตรสวมชุดครุย ให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน BSRU APP ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

BSRUHomeOfSuccess

บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา