มบส.จัดพิธี “บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี
ประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุมชั้น 4 อาคาร 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจาก คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี 2539 และคณะ
ให้เกียรติทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,400 คน

ภาพถ่าย : นวชาต แก้วประชา
ข่าว : ฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์