องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำนักศึกษาจำนวน 180 คน จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาปละผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 โดยผู้นำนักศึกษาโดยองค์การนักศึกษา จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษา อันประกอบด้วยต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ครื้นเครงด้วยขบวนนางรำแตรวง โดยนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี
ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบฝน

รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี , ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้แทนนักศึกษาร่วมกันถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมมงคลวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีพุทธศักราช 2566 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ่อค้า ประชาชน จ.ราชบุรี ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยฯ รวมยอดปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้น 119,999 บาท องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขออนุโมทนาสาธุ ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วย..