ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1 / 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์ “โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566”
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียด​ต่างๆในการปฏิบัติงาน​ ใน วันที่ 13 กันยายน 2566​
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา​ 16.30​ น.

นักศึกษาโปรดเตรียมเอกสารมาในวันรายงานตัวร่วมประชุม
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ​ จำนวน​ 1​ ชุด
**หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว​ จะถือว่าสละสิทธิ์​