วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
สามารถดูข้อมูลรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่ https://sa.bsru.ac.th/laws/

วันงดสูบบุหรี่โลก67 #ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า