เปิดฉากอย่างเป็นทางการกับกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

วันที่ 27 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบันที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

โดยมีสถาบันเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 109 แห่ง ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 32 ชนิดกีฬา ชิงชัย 361 เหรียญทอง โดยการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และนักกีฬาจากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในนามชาวจังหวัดนครปฐม ขอให้ได้รับความสุขทุกวินาทีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”  มีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่
1) Green คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม
2) Clean คือ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา
3) Healthy คือ การมีสุขภาพกายใจที่ดี
4) Wellness คือ ความเป็นอยู่ที่ดี จะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน

ภายใต้คำขวัญ “หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกใช้ “ไก่” เป็นสัตว์นําโชคของการแข่งขัน มีชื่อว่า “พี่แสน และ น้องแพง” ซึ่งสื่อถึงการพัฒนาการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เริ่มจากไก่เป็นชนิดแรกและการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตกําแพงแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษา ส่งนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทำการแข่งขันและผ่านรอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา มากกว่า 100 คน และเชิญชวนนักศึกษา ร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้าชัยชนะกลับบ้านเรา