Category Archives: งานบริการและสวัสดิการ

กยศ. เปิดให้ยื่นเอกสารเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2567

กองทุน กยศ. เปิดระบบยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี ยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ โดยนักศึกษาผู้กู้รายเก่าประเภทเปลี่ยนชั้นปี ทั้ง 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย
ลักษณะที่ 1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
โดยผู้กู้จะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบแบบเบิกเงิน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อจองวัน เวลา ในการยื่นแบบเบิกเงินผ่านมหาวิทยาลัย นำส่งไปยังธนาคาร โดยในภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาผู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ส่งแบบเบิกเงิน กยศ. จำนวนทั้งสิ้น 2,426 คน

มบส. สร้างการรับรู้ ประชุมนักศึกษาผู้สนใจกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานกองกุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ผู้สนใจกู้ยืม ในปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำขั้นตอนการดำเนินการกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect การกรอกข้อมูลต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้กู้ ประเภทของผู้กู้ และขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามในข้อสงสัยของการกู้ยืมในระหว่างการประชุมอีกด้วย

“เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น” สิทธิบัตรทอง กับ สปสช.

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ประสานงานโครงการ สปสช.บริการพบแพทย์ทางไกลเข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น” สิทธิบัตรทอง กับสำนักกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 โดยมีนักศึกษาผู้ใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

คุณชนะศึก คุ้มเหม ผู้ประสานงานโครงการสปสช.บริการพบแพทย์ทางไกล และคณะ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรทอง 30 บาท การเข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น “Clicknic” โดยผู้ใช้งานสามารถการย้ายสิทธิการรักษา และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านแพทย์โดยตรงระบบออนไลน์ การรับยา รวมไปถึงส่งยาฟรีถึงบ้านภายใน 3 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยนักศึกษาสามารถทดลองเข้าใช้งานในระบบได้ทันที

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ​ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่​ 6​ ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ และนักศึกษาผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน” ประจำปีการศึกษา​ 2566

📣📣📣 สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ​ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่​ 6​ ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ และนักศึกษาผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน” ประจำปีการศึกษา​ 2566

————————

🧑‍🏫 พบกับวิทยาการจาก​ JOBTOPGUN

– เทคนิคการเขียนเรซูเม่

– เทคนิคการสัมภาษณ์​งาน

– กิจกรรม​ Workshop

-​ ผู้ประกอบการชั้นนำ

🗓 วันที่ 3 เมษายน 2567

⌚️ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปัจฉิมนิเทศ

⌚ เวลา​ 10.00​ -​ 15.00 น.​ ตลาดนัดแรงงาน

🗺 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1

🖱 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ Serial Key กิจกรรมบังคับคณะ​ และเลือกมหาวิทยาลัย​ อย่างละ​ 1​ กิจกรรม

————————-

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Website : https://sa.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/sa.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1300

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประธานการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า และให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน จาก 86 สถาบันการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จ”

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา อาจาย์ผู้ประสานงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับฟังการบรรยาย

มบส. ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สำนักกิจการนักศึกษา และ องค์การนักศึกษา
สร้างการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภค สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 27 กันายน 2566 ดำเนินการบำรุงรักษาเปลี่ยนไส้กรองตู้น้ำดื่ม จำนวน 10 เครื่อง ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค อันส่งผลให้ผู้บริโภคในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึง น้ำดื่มคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ได้มาตรฐาน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย มอบทุนการศึกษา นักศึกษา มบส. จำนวน 12 ทุน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวพรเพ็ญ มากดี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายวุฒิชัย ไกรเทพ ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย(ค.บ.4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000 บาท
1. นายฮำหมัดฮาฟิส สะแปอิง ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายภาณุเดช เหมือนบิดา ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวจันทิมา ดวงจินดา ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวสรรธิดา มาลาเวช ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
6. นางสาวสิรภัทร ศรีบางน้ำชล ชั้นปีที่ 4 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
7. นางสาววรรดี คุณธานี ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาววิมลภรณ์ ช่วยหมู ชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาวปภาดา บุญเถื่อน ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. นายบัญญัติ พึ่งพเดช ชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) วิทยาลัยการดนตรี


ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1 / 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์ “โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566”
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียด​ต่างๆในการปฏิบัติงาน​ ใน วันที่ 13 กันยายน 2566​
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา​ 16.30​ น.

นักศึกษาโปรดเตรียมเอกสารมาในวันรายงานตัวร่วมประชุม
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ​ จำนวน​ 1​ ชุด
**หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว​ จะถือว่าสละสิทธิ์​

เมืองไทยประกันภัย มอบทุนการศึกษา มบส. จำนวน 52,790 บาท

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณสมคิด กิ่มบางยาง โครงการสวัสดิภาพเยาวชนไทย ในนามบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือกิจกรรมนักศึกษา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวนเงินทั้งสิ้น 52,790.50 บาท
โดยทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว สำนักกิจการนักศึกษาจะนำมาจัดสรรเพื่อมอบให้กับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ และผ่านการคัดเลือกตามกระบวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การมอบทุนจาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อไป

สำนักกิจการนักศึกษา มบส. สร้างรายได้ให้นักศึกษา ผ่านกระบวนการจ้างนักศึกษาช่วยงาน

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2566
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา
จัดโครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน โดยจัดให้มีการจ้างงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมให้มีทุนเพื่อใช้ในการศึกษาและรายจ่ายส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการและสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 188 คน

สำนักกิจการนักศึกษา
จัดให้มีการจ้างงานจำนวน 20 อัตรา เช่น

ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายเครื่องแบบเครื่องหมายนักศึกษา
ปฏิบัติงานห้องออกกำลังกาย
ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
ปฏิบัติงานสวัสดิการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
และอื่นๆ